menu

ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКИЙ ПРОЕКТ В ДІЇ

19.03.2018 у школі відбулася єдина класна година "Права дитини" в рамках правопросвітницького проекту "Я маю право!". Приходько В.В., заступник директора з виховної роботи, відвідала класну годину у 7 класі (класний керівник Грищенко Ю.В.)

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ на 2018-2019 рр.

з реалізації правопросвітницького проекту

«Я маю право!»

з/п

Захід

 

Дата проведення

Відповідальні виконавці

1

Ознайомлення з нормативно-правовою базою щодо реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право»

Січень 2018 року

Приходько В.В.

2

Створення розділу на веб-сайті школи «2018 рік - Рік реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!»

Березень 2018 року

Стовба Л.О.

3

Правова година з учнями 1-11 класів «Дитина має право».

Березень 2018 року

Класні керівники

4

Конкурс малюнків «Мої права».

Березень 2018 року

Ковалевська Н.М.

5

Виставка тематичної літератури, історичних документів за темою «Я маю право»

Березень 2018 року

Ковалевська Н.М.

6

Правовий флешмоб з учнями 5-11 класів «Я маю право»

Квітень 2018 року

Петренко А.Ш., класні керівники

7

Інтерактивні вправи з учнями 1-4 класів «Які я маю права».

 

Квітень 2018 року

Петренко А.Ш.,

класні керівники

8

Усний журнал «Права і свободи. Історія та сучасність»

 

Травень 2018року

Маланіна З.М.

9

Правова година «Закон і ми»

 

Вересень

2018 року

Класні керівники

10

Круглий стіл «Правова відповідальність підлітків»

 

Жовтень

2018 року

Маланіна З.М.

11

Тиждень права у школі.

  1. Проведення брейн-рингу для учнів 10-11 класів «Зміни у законодавстві України»

  2. Інтерактивне спілкування «Великі права маленької дитини»

  3. Правовий турнір «Загальна декларація ООН про права людини»

  4. Урок-подорож «В країну Права»

  5. Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини

  6. Участь у Всеукраїнській олімпіаді з правознавства

Грудень 2018 року

Приходько В.В.

Петренко А.Ш.

Маланіна З.М.

Класні керівники

12

Екскурсія до суду, зустріч з працівниками правоохоронних органів

Лютий 2019 року

Приходько В.В.

13

Правові лекторії, правові діалоги із залученням фахівців

Березень

2019 року

Приходько В.В.

14

Дебатний турнір «Маю право»

Вересень 2019 року

Маланіна З.М.

15

Загальношкільні батьківські збори «Булінг та шляхи його попередження»

Вересень 2019 року

Караптан Н.Г.

16

Профілактичні заняття з учнями 8-11 класів із залученням співробітників патрульної поліції смт. Кегичівка за темою «Відповідальність неповнолітніх за правопорушення»

 

Листопад 2019 року

Приходько В.В., Петренко А.Ш.

17

Всеукраїнський урок «Сторінками Загальної декларації прав людини»

Грудень 2019 року

Класні керівники

18

Розповсюдження серед педагогічних працівників та учнів інформаційних друкованих та електронних матеріалів (буклети, бюлетені, брошури) на правову тематику.

Протягом 2018 -2019 років

Стовба Л.О.

19

Висвітленню на веб-сайті закладу освіти інформації про реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право!»

Протягом 2018-2019 років

Стовба Л.О.

 

Указ 
Президента України

Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту "Я маю право!"

З метою формування у суспільстві правової культури та правової свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості громадян щодо реалізації та захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та законами України у різних сферах життя, постановляю:

1. Оголосити 2018 рік Роком реалізації правопросвітницького проекту "Я маю право!".

2. Кабінету Міністрів України:

1) затвердити план заходів на 2018 рік з реалізації правопросвітницького проекту "Я маю право!", передбачивши, зокрема:

інформування громадян про гарантовані їм Конституцією та законами України права у відповідних сферах, зокрема через засоби масової інформації, шляхом запровадження телефонних "гарячих ліній", організації зустрічей з громадянами за місцем проживання, виготовлення та розповсюдження відповідних інформаційних матеріалів;

здійснення комунікаційних заходів з метою реалізації зазначеного проекту;

2) щокварталу інформувати Президента України про хід проведення Року реалізації правопросвітницького проекту "Я маю право!".

3. Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити розроблення та виконання відповідних регіональних планів заходів, спрямованих на реалізацію правопросвітницького проекту "Я маю право!", передбачивши, зокрема:

проведення відповідної інформаційно-роз'яснювальної роботи, у тому числі у місцевих засобах масової інформації;

запровадження на регіональному телебаченні програм, орієнтованих на підвищення рівня правової культури та правової свідомості громадян;

проведення із залученням закладів освіти, закладів культури, установ, організацій олімпіад, конкурсів та інших заходів, спрямованих на підвищення рівня знань громадян щодо гарантованих їм Конституцією та законами України прав у різних сферах суспільного життя.

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування сприяти забезпеченню реалізації правопросвітницького проекту "Я маю право!".

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ 
14 листопада 2017 року 
№ 361/2017

 

 

 

http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13 вересня 2017 р. № 638-р
Київ

Про реалізацію правопросвітницького проекту “Я маю право!” у 2017-2019 роках

1. Погодитися з пропозицією Міністерства юстиції стосовно реалізації у 2017-2019 роках правопросвітницького проекту “Я маю право!” з метою формування правової культури та правової свідомості у суспільстві, підвищення рівня знань громадян щодо гарантованих їм Конституцією та законами України прав у різних сферах життя та навчання громадян знати, реалізовувати та захищати свої права.

2. Міністерству юстиції до 8 жовтня 2017 р. розробити та затвердити план заходів з реалізації правопросвітницького проекту “Я маю право!” у 2017-2019 роках.

3. Міністерству юстиції разом з Координаційним центром з надання правової допомоги здійснювати спільні комунікаційні заходи з іншими міністерствами та центральними органами виконавчої влади, обласними та Київською міською державними адміністраціями за участю органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань шляхом підтримки інформаційно-просвітницьких ініціатив, розроблених відповідно до плану заходів, затвердженого Міністерством юстиції.

4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити подання Міністерству юстиції щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформації про проведену роботу.

5. Міністерству юстиції за результатами постійного моніторингу інформації, отриманої відповідно до пункту 4 цього розпорядження, щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати Кабінет Міністрів України щодо стану реалізації правопросвітницького проекту “Я маю право!”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29